Tục ngữ về thiên nhiên

❤ Tục ngữ, ca dao được xem là những khúc hát tâm tình, thiên về khía cạnh tinh thần, tình … Đọc tiếp Tục ngữ về thiên nhiên