Lời bài hát Love Yourself

797

❤ Bài hát Love Yourself của nam ca sĩ Justin Bieber. Mời các bạn xem lời bài hát Love Yourself và lời dịch bài hát Love Yourself.❤

Lời bài hát Love Yourself

Lời bài hát Love Yourself

For all the times that you rain on my parade
Cho tất cả những lần mà em làm hỏng việc của anh
And all the clubs you get in using my name
Và cho cả những lần em vào các hộp đêm bằng cách dùng tên anh
You think you broke my heart, oh girl for goodness’ sake
Em nghĩ rằng em đã làm tổn thương trái tim anh sao, thôi cho anh xin
You think I’m crying on my own. Well, I ain’t
Em nghĩ rằng anh đang khóc ư, ôi không chút nào nhé

And I didn’t wanna write a song ’cause I didn’t want anyone thinking I still care
Và anh không muốn viết bài hát này vì anh không muốn để mọi người nghĩ rằng anh vẫn còn bận tâm
I don’t, but you still hit my phone up
Không đâu, nhưng em vẫn cứ gọi làm phiền anh
And, baby I be movin’ on and I think you should be somethin’
Và, em yêu à, anh sẽ bước tiếp thôi và anh nghĩ em là một điều gì đó mà
I don’t wanna hold back, maybe you should know that
Anh không muốn níu giữ, có lẽ em nên biết điều đó

My mama don’t like you and she likes everyone
Mẹ anh không ưa em trong khi bà ấy quý tất cả mọi người
And I never like to admit that I was wrong
Và anh không bao giờ thích thừa nhận rằng mình đã sai
And I’ve been so caught up in my job, didn’t see what’s going on
Và anh đã bị cuốn vào công việc không còn nhận thấy điều gì đang diễn ra nữa
But now I know, I’m better sleeping on my own
Nhưng giờ anh biết rằng, tốt nhất anh nên ngủ một mình

‘Cause if you like the way you look that much
Bởi vì nếu em thích cái kiểu của em nhiều như thế
Oh, baby, you should go and love yourself
Ôi, em yêu, em nên đi và yêu chính bản thân mình đi
And if you think that I’m still holdin’ on to somethin’
Và nếu em nghĩ rằng anh vẫn còn đang cố níu kéo điều gì đó
You should go and love yourself
Thì em nên đi và yêu chính bản thân mình đi

Anh when you told me that you hated my friends
Và khi em nói với anh rằng em ghét bạn bè của anh
The only problem was with you and not them
Thì vấn đề duy nhất ở đây là do em chứ không phải họ
And every time you told me my opinion was wrong
Và mỗi khi em nói rằng quan điểm của anh là sai
And tried to make me forget where I came from
Và cố gắng khiến anh quên là mình đã bắt đầu từ đâu

And I didn’t wanna write a song ’cause I didn’t want anyone thinking I still care
Và anh không muốn viết bài hát này vì anh không muốn để mọi người nghĩ rằng anh vẫn còn bận tâm
I don’t, but you still hit my phone up
Không đâu, nhưng em vẫn cứ gọi làm phiền anh
And, baby I be movin’ on and I think you should be somethin’
Và, em yêu à, anh sẽ bước tiếp thôi và anh nghĩ em là một điều gì đó mà
I don’t wanna hold back, maybe you should know that
Anh không muốn níu giữ, có lẽ em nên biết điều đó

My mama don’t like you and she likes everyone
Mẹ anh không ưa em trong khi bà ấy quý tất cả mọi người
And I never like to admit that I was wrong
Và anh không bao giờ thích thừa nhận rằng mình đã sai
And I’ve been so caught up in my job, didn’t see what’s going on
Và anh đã bị cuốn vào công việc không còn nhận thấy điều gì đang diễn ra nữa
But now I know, I’m better sleeping on my own
Nhưng giờ anh biết rằng, tốt nhất anh nên ngủ một mình

‘Cause if you like the way you look that much
Bởi vì nếu em thích cái kiểu của em nhiều như thế
Oh, baby, you should go and love yourself
Ôi, em yêu, em nên đi và yêu chính bản thân mình đi
And if you think that I’m still holdin’ on to somethin’
Và nếu em vẫn nghĩ rằng anh vẫn còn níu kéo điều gì đó
You should go and love yourself
Thì em nên đi và yêu chính bản thân mình đi

For all the times that you made me feel small
Cho tất cả những lần em khiến anh cảm thấy mình nhỏ bé
I fell in love. Now I feel nothin’ at all
Anh đã từng yêu và giờ anh chẳng còn cảm giác gì hết
And never felt so low when I was vulnerable
Anh chưa bao giờ cảm thấy suy sụp khi đã bị tổn thương như thế
Was I a fool to let you break down my walls?
Có phải anh là một kẻ ngốc khi để cho em phá vỡ bức tường của mình?

‘Cause if you like the way you look that much
Bởi vì nếu em thích cái kiểu của em nhiều như thế
Oh, baby, you should go and love yourself
Ôi, em yêu, em nên đi và yêu chính bản thân mình đi
And if you think that I’m still holdin’ on to somethin’
Và nếu em vẫn nghĩ rằng anh vẫn còn níu kéo điều gì đó
You should go and love yourself
Thì em nên đi và yêu chính bản thân mình đi

‘Cause if you like the way you look that much
Bởi vì nếu em thích cái kiểu của em nhiều như thế
Oh, baby, you should go and love yourself
Ôi, em yêu, em nên đi và yêu chính bản thân mình đi
And if you think that I’m still holdin’ on to somethin’
Và nếu em vẫn nghĩ rằng anh vẫn còn níu kéo điều gì đó
You should go and love yourself
Thì em nên đi và yêu chính bản thân mình đi

Chúc các bạn vui vẻ với lời bài hát Love Yourself!

Đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here